Albert Patera

Webdesigner developer

fb glus git
x

Novinky

Seznam článků, recenze

Acer Asipre S42-880 Zde

Maturitní práce

Dnes 16/07/2017, jsem úspěšně dokončil textovou část mé maturitní práce.


Zadání maturitní práce bylo

Vytvořit webovou multi-playerovou hru, realizovanou pomocí pluginu socket.io

.

Textovou část mé maturitní ppráce mám téměř hotovou. Druhá část byla praktická, kterou mám taktéž hotovou. Praktickou část mé maturitní práce plánuji dát na veřejnou IP adresu a zpřístupnit ji pro veřejnost.


Ovšem až po finální prezentaci (aby to nebyl střed zájmu. Textová část mé maturitní práce obsahuje popis použitých technologií, ukázky ze hry,

popis kódu (tj. popis jednotlivých funkcí [části kódu]).
Také obsahuje ukázky ze hry. Slouží tedy jako jakási dokumentace k programu. Obsahuje i přehled jednotlivých verzí.

princip hry

Princip hry je velice jednoduchý. Uživatel (čili Vy), se přihlásíte pomocí dialogového okna (kdybyste tento krom vynechali, tak nemůžete ani napsat zprávu).


Jednoduše řečeno, jméno je důležitá součást hry, díky níž se „identifikujete“ (jméno je obsaženo ve zprávě, kterou píšete; v seznamu ostatních uživatelů; ve status panelu (status se skládá ze jména a počtu vydělaných peněz). Po přihlášení máte k dispozici několik funkcí. Máte možnost si vydělat peníze, za které si pak kupujete vylepšení.


Celý princip tkví v tom, že vyděláváte peníze. Za vydělané peníze si kupujete vylepšení. Když si dané vylepšení zakoupíte, tak se Vám zvýší hodnota peněz za jeden klik (budete vydělávat více peněz). V určité fázi se ovšem vytrácí myšlenka hry, protože tolik peněz, že kupovat vylepšení pro Vás není problém. V tu chvíli nastává fáze dvě.


Fáze dvě spočívá v tom, že „NAKUP CO NEJVÍCE VYLEPŠENÍ“. Můžete si určit maximální hranice počtu nakoupených vylepšení, až je překonáte, můžete je znovu posunout, atd… Ve chvíli, když jsem hru testoval, tak můj cíl byl mít všechna vylepšení na úrovni 1 000.

Pokud vás to náhodou přestane bavit, tak se jednoduše stačí ze hry ohlásit. Další den si můžete hru zahrát znovu a zase Váš cíl posunout. Prakticky mohu říci, že hra nikdy nekončí, můžete tak posouvat své limity. Ale pozor na to, abyste si nepoškodili prst.

Testo projekt se aktuálně nachází na adrese 31.31.78.67:3000

Tento projekt běží na VPS serveru s operačním sysrtémem Linux (konkrétně Debian 9).

Fyzicky se server nachází u Wedosu (poskytovatel webhostingu / serverhostingu).

Ovšem z praktické stránky za něj poskytovatel neruší, neboť je tam pouze umístěn. Veškerou kontruu nad tímto serverem má uživatel

Na serveru nemusí běžet jen jedna služba, tudíž na něm může být spuštěno více služeb. Při provozu VPS serveru musíme brát v úvahu tyto faktory

  • Kolik služeb chceme mít spuštěna najednou
  • pokud chceme mít spuštěno více služeb najednou, je zapotřebí, bylo by dobré si přikoupit ještzě jeden "modul", který nám zajistí větší rychlost
 11